#StoppaBarnäktenskap

Vad innebär barnäktenskap?

http://www.topnews.in/law/madhya-pradesh-gears-against-child-marriage-217600
  • Världen har gjort små framsteg i processen att stoppa barnäktenskap de senaste 10 åren, även om några länder har minskat äktenskap med flickor under 15.År 2010 blev en av tre kvinnor i åldern 20-24 i utvecklingsländer bortgifta innan sin 18-årsdag, det motsvarar 67 miljoner flickor. Barnäktenskap förekommer i alla regioner i världen.
  • Barnäktenskap har länge varit tradition i många samhällen. Flickor från landsbygden har dubbelt så stor risk att drabbas jämfört med flickor i städerna.
  • De fattigaste flickorna med lägst utbildning löper störst risk för barnäktenskap. Flickor utan utbildning löper tre gånger större risk jämfört med flickor som har gymnasieutbildning. 

Den här statistiken känns kanske främmande för oss svenskar. Det många inte vet är att 
barnäktenskap förekommer även här! 

Barnäktenskap i Sverige
http://www.fn.se/vara-kampanjer/flicka/stoppa-barnaktenskap/
  • I Sverige kan man ansöka om dispens från äktenskapsåldern 18 år för att gifta sig tidigare. Dessutom förekommer informella äktenskap, som inte är juridiskt godkända med minderåriga.
  • Mellan 2005 och 2010 beviljades 15 dispenser.
  • Ungdomsstyrelsen har i en stor studie funnit att cirka 70 000 ungdomar i Sverige är oroliga för att inte själv få välja sin partner. Det faktum att barnäktenskapsdispenser kan ges utsätter barn och unga i Sverige för oro och sänder felaktiga signaler.
  • Svenska FN-förbundet arbetar för att den nya lagstiftningen helt ska förbjuda barnäktenskap. 

Just nu pågår en kampanj #Stoppabarnäktenskap där alla kan vara med och hjälpa till för att stoppa 
detta. Svenska FN-förbundet kräver ett heltäckande skydd mot barnäktenskap för alla barn som bor i 
Sverige. Ökad kunskap om situationen och folklig opinion mot barnäktenskap är avgörande för att 
kunna förändra situationen och därför har jag och Malin startat den här sidan. 


Jag har skapat en form av adventskalender i samband med kampanjen. Fram tills julafton kommer
det att publiceras ett inlägg med fakta om barnäktenskap för att påvisa varför det bör stoppas på länken nedan.
0 comments: