fredag 2 augusti 2019

Sverigedemokraterna om Pride

Jag känner mig oerhört stolt att få representera SD i vår fråga angående Pride och var vi står i frågan. 

Tolerans mot intolerans eller tvärtom?
Sverigedemokraterna i Stockholms stad vänder sig emot att organisationer som Pride, som väljer att exkludera människor på grund av att de stödjer eller företräder vissa politiska partier, får ta del av stadens skattemedel. Pride har blivit en del av den vänsterextrema rörelsen som om det inte fanns HBT-personer som står till höger politiskt, eller ens i mitten, som Sverigedemokraterna.
Pride kräver respekt och tolerans, men tar sig rätten att själv agera på det sätt man fördömer. Som ursäkt till sitt ställningstagande ges luddiga förklaringar om att de partier man fördömer inte står upp för allas lika värde, en klyscha som ingen egentligen har definierat. 
Alvin Wester, aktiv sverigedemokrat, homosexuell och gift med en man, ger här sin syn på Pride:
”I grund och botten anser jag att syftet med Pride är väldigt viktigt och betydelsefullt. Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller respekt och öppenhet för olikheter.
I dagsläget tycker jag personligen att Pride fyller en betydligt viktigare roll i andra länder som inte har samma tolerans för HBT-rörelsen som vi har här. I Sverige däremot har syftet med Pride tyvärr blivit mer av en pusselbit i det politiska spelet om vilket parti som är mest "öppet och tolerant".
Jag anser också att Pride i Sverige har blivit mer kontraproduktivt för det syfte som rörelsen grundar sig i. Många som är aktiva under Prideveckan representerar en väldigt liten del av oss inom HBT-rörelsen, vilket gör att stereotypen av HBT-personer snarare ökar och exkluderar än inkluderar.
Jag som homosexuell man kan ofta känna mig kränkt av den nidbild som ofta framhävs i Pridesammanhang, och som säkert gör det svårare för andra personer att våga komma ut.”
Sverigedemokraterna Stockholms stad kommer att arbeta för att föreningar och organisationer som visar intolerans och godtycklighet gentemot andra människor, inte ska få några kommunala bidrag. En bra sak om man vill bli respekterad och inkluderad, är att börja leva som man lär och inte att ständigt vädra sina unkna fördomar gentemot andra.
Peter Wallmark, gruppledare SD Stockholms stad

© Alvin Wester 2014 | Alvin-Jeremar.Com