7 jan. 2014

Take a break and help us in this cause!

Just nu pågår en kampanj #Stoppabarnäktenskap där alla kan vara med och hjälpa till för att stoppa detta. Svenska FN-förbundet kräver ett heltäckande skydd mot barnäktenskap för alla barn som bor i Sverige. Ökad kunskap om situationen och folklig opinion mot barnäktenskap är avgörande för att kunna förändra situationen.

*******************************
Right now there is a campaign # Stop Child marriages in which everyone can participate and help to stop this. The Swedish UN Association requires comprehensive protection against child marriage for all children living in Sweden. Increased knowledge of the situation and public opinion against child marriage is crucial to change the situation.


0 comments:

Skicka en kommentar

- Kommentarer med reaktioner på mitt blogginlägg mottas med entusiasm och jag besöker definitivt din blogg pga nyfikenhet om vem som ligger bakom texten.
- Om kommentaren är skriven som en fråga brukar jag allt som oftast svara här i kommentarsfältet eller genom en kommentar i din blogg.